Microcity Het Platform te Utrecht – Nieuwbouw Alienware Training Facility.

 

Het concept van Het Platform Utrecht gaat uit van een Microcity en huisvest ruim 200 appartementen met additionele functies direct naast de drukste OV-terminal van Nederland.

 

Kostenadvies & gebouwinstallaties.
K & R is betrokken geweest bij het kostenmanagement van de gebouwinstallaties en de huurdersinpassing Nieuwbouw Alienware Training Facility. Dit is de bekende e-sports organisatie Team Liquid. Het doel was te komen tot een BREEAM Outstanding én natuurinclusief gebouw.

K & R is ingeschakeld voor het kostenmanagement van dit omvangrijke project van 18.000 m2. Gezien het duurzame karakter van het gebouw (BREEAM Outstanding en natuurinclusief) was het een behoorlijke uitdaging dit gebouw binnen de budgettaire kaders te houden.

 

Nadat het casco gereed was, hebben wij de installatie-intensieve inpassing van Nieuwbouw Alienware Training Facility begeleid. De vertaling van de gebruikerswensen van deze e-sports organisatie in relatie tot de bouwkundige mogelijkheden zijn door ons bureau verzorgd.

Direct naast station Utrecht Centraal is Het Platform in gebruik genomen. In het gebouw wordt wonen gecombineerd met een groot aantal collectieve voorzieningen. Het Platform telt 201 huurwoningen en is ontworpen als een MicroCity. Door een mix van functies en de ligging nabij belangrijke ov-knooppunten kunnen MicroCity’s nagenoeg zelfvoorzienend zijn en zo concreet bijdragen aan het realiseren van écht duurzame steden.

Natuurinclusief
Het Platform is één van de eerste gerealiseerde natuurinclusieve woonwerkgebouwen op deze schaal in Nederland. Vier daktuinen en royaal begroeide groene gevels vormen een essentieel onderdeel van het gebouw. Om de biodiversiteit in de stad te verrijken, maakte Studio LandLab een beplantingsplan gebaseerd op landschappen in de provincie Utrecht. Met een rijke bloemenmix en opeenvolgend bloeiende bomen en struiken, zoals de honingboom, de magnolia en de zevenzonenboom, staat het gebouw een groot deel van het jaar in bloei en worden veel vogels en insecten aangetrokken.

About the project

Ontwikkeling en realisatie binnenstedelijke Microcity Het Platform in Utrecht.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement