Kostenmanagement renovatie Sophia Kinderziekenhuis

Het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis is het eerste en grootste kinderziekenhuis van Nederland en bestaat al meer dan 150 jaar. Het huidige complex is opgeleverd in 1993, waarna de hoofdstructuur en grote delen van de gebouwinstallaties en het interieur niet meer wezenlijk zijn aangepast of gemoderniseerd. In 2022 zijn de voorbereidingen gestart om het kinderziekenhuis te  voorzien van een grootschalige technische renovatie inclusief functionele verbeteringen op de klinische afdelingen OK, IC en MC. Het ziekenhuis zal tijdens deze renovatie gewoon open blijven. K&R werkt bij dit project samen met Skaal als onafhankelijke kostenadviseur.

Als kostenadviseur voeren wij onafhankelijke berekeningen uit met als doel het beschikbare budget te toetsen aan de scope. Vervolgens kunnen dan voor de diverse projecten en disciplines deelbudgetten worden vastgesteld. Na het structuurontwerp maar ook na het voorlopig en definitief ontwerp worden door ons ramingen opgesteld van het ontwerp. Deze ramingen worden gespiegeld aan de ramingen van het ontwerpteam. Het doel is om hiermee de kosten van het project binnen budget te houden zonder aan kwaliteit van het eindproduct in te leveren of de planning te verlengen.

Het plan van eisen is in augustus 2022 opgeleverd en aan de hand daarvan heeft K&R een raming opgesteld om het beschikbare budget te toetsen. Vervolgens is er een raming gemaakt van het schetsontwerp.

Verwachting is dat er begin 2023 gestart kan worden met het voorlopige ontwerp.

About the project

Kostenmanagement renovatie – Sophia Kinderziekenhuis

Kostenmanagement