Goed nieuws voor woningzoekenden in Doorwerth! Op de locatie van het kantoorgebouw Dunoveste aan de Houtsniplaan in Doorwerth, is Janssen de Jong Projectontwikkeling van plan een woongebouw met in totaal ruim 70 huur- en koopappartementen te realiseren. K & R maakt onderdeel uit van het ontwerpteam.

K&R is gevraagd om een bijdrage te leveren in deze ontwikkeling. Wij adviseren in het project over onder andere energievoorzieningsconcepten, de installatieopzet en investeringskosten.

Op deze website vind je meer informatie; https://www.dunoveste.nl/het-project

Wij adviseren in het project over onder andere energievoorzieningsconcepten, de installatieopzet en investerings- en exploitatiekosten. Informatie hierover is terug te vinden op de site onder kostenadvies, gebouwinstallaties en duurzaamheidsadvies.

De eerste fase richt zich op het Technisch Programma van Eisen en het maken van gefundeerde keuzes voor concepten, denk aan energievoorziening en ventilatie installaties. Zaken als investerings- en exploitatiekosten alsmede ruimtegebruik, duurzaamheid en comfort spelen daarbij een belangrijke rol.

Na de haalbaarheidsstudie naar een aantal mogelijke energievoorzienings- en installatieconcepten, zijn we op dit moment druk bezig met het uitwerken van het conceptuele en natuurlijk duurzame installatie ontwerp.

Vervolgens wordt het ontwerp verder uitgewerkt tot een VO (Voorlopig Ontwerp) in samenwerking met de overige leden van het ontwerpteam. Het doel is logisch en kostenbewust ontwerpen met een efficiënt ruimtegebruik.

Binnenkort meer informatie.

About the project

Kostenmanagement & duurzaamheidsadvies – Janssen de Jong

Gebouwinstallaties / Kostenmanagement / Duurzaamheidsadvies