De Gemeente Rotterdam ontwikkelt MFA De Hazelaar in Rotterdam. Dit centrum biedt onderdak aan Mytylschool De Brug, de Tyltylschool en Rijndam Revalidatie. Als de instellingen straks op één locatie zitten, kunnen zij vaker en beter samenwerken.

 

Het nieuwe centrum heeft een totaal oppervlak van ongeveer 13.750 m2. In het plan zijn ook gymzalen en een zwembad opgenomen. De drie instellingen die straks het gebouw betrekken, kunnen in het nieuwe gebouw hun krachten bundelen en gebruik maken van de specifieke voorzieningen voor de leerlingen. Deze groep bestaat uit kinderen en jongvolwassenen van 0 tot 18 jaar, die aan de Hazelaarweg onderwijs kunnen volgen of revalideren.

 

De Gemeente Rotterdam heeft K & R gevraagd haar te ondersteunen in het ontwerptraject met het uitvoeren van een kostenadvies. Tevens is K & R door Gemeente Rotterdam ingeschakeld om de nadere ontwerpuitwerking en realisatiewerkzaamheden te begeleiden.

Duurzaamheid

Het ontwerp van de installaties voor het gebouw en het zwembad is vanzelfsprekend gebaseerd op een aardgasloze aanpak. Het gebouw is energiezuinig, heeft state-of-the-art installaties en voldoet aan de BENG-eisen. Tevens is het ontwerp gebaseerd op het Frisse Scholen-concept.

 

Voor de energievoorziening wordt gebruik gemaakt van bodemenergie in combinatie met warmtepompen. Uiteraard maakt ook een uitgebreide PV-installatie (zonne-energie) deel uit van de duurzame energievoorziening.

 

VR View

In het ontwerpproces zijn ook visualisatietechnieken (VR View) ingezet met als doelde gebruikskwaliteit van het gebouw te vergroten. Visualisatie van zowel ruimtes als voorzieningen in het ontwerpproces van huisvesting is van het allergrootste belang om écht te kunnen voldoen aan eisen en wensen van gebruikers. De reden hiervoor is dat de meeste gebruikers geen professionals zijn in bouw en vastgoed en zich daarom minder goed een beeld kunnen vormen van het ontwerp.

 

In opdracht van de Gemeente Rotterdam en Brink Management & Advies hebben wij 3D-visualisaties ontwikkeld waarbij de inrichting en ook de zichtcomponenten van de installaties worden weergegeven. Dit met als doel om ons als ontwerpteam ervan te overtuigen dat we ook écht bouwen waar de gebruikers behoefte aan hebben voor de uitoefening van hun bedrijfsproces. Het voordeel voor de gebruikers is dat zij dan ook zeker weten dat ze krijgen wat ze nodig hebben.

 

Binnenkort meer informatie.

About the project

Ontwikkeling en realisatie multifunctionele accommodatie De Hazelaar in Rotterdam.

Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement