Nieuwe regeling DUMAVA subsidie opent in september!

De volgende Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) gaat niet in januari 2024, maar al in september van dit jaar van start. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

In 2022 hebben wij een aantal klanten succesvol geholpen met het verkrijgen van de subsidie van 30% van de projectkosten. Dit subsidiepercentage wordt dit jaar wellicht nog hoger. Wij adviseren onze klanten nu reeds de voorbereidingen te treffen om klaar te zijn voor de nieuwe subsidieregeling. Er is dit jaar € 190 miljoen beschikbaar. Uiteraard zijn wij gemeenten, schoolbesturen, zorgcentra en culturele instellingen graag van dienst bij deze voorbereidingen die onder andere bestaan uit het in kaart brengen van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de effecten daarvan. Ook ondersteunen wij graag bij het opstellen van meerjarenplannen op dit gebied. Wij zetten ons graag in voor een betere gebouwde omgeving.

Overigens blijkt vaak dat met de huidige energieprijzen verduurzamingsmaatregelen ook zonder subsidie financieel erg aantrekkelijk kunnen zijn. Naast de financiële businesscase telt zeker ook de impact op ons milieu.

Geïnteresseerd naar de mogelijkheden? Neem dan vooral contact met ons op.
Voor meer informatie zie https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava
Voor meer informatie over verduurzaming vastgoed, zie https://krcon.nl/verduurzamingvastgoed/

#verduurzaming #vastgoed #CO2reductie #energiebesparing #subsidie

 

Nieuws verduurzaming vastgoed