Verduurzaming vastgoed Onderwijsgroep Tilburg

In 2022 hebben wij in samenwerking met Onderwijsgroep Tilburg (OGT) de instellingsroutekaart voor verduurzaming van haar vastgoed opgesteld. Deze routekaart is opgesteld om doelstellingen uit het klimaatakkoord te projecteren op de situatie van de kernlocaties van OGT met het doel te komen tot mogelijke maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren.

Na besluitvorming door OGT zijn wij nu gestart met het nader uitwerken van het verduurzamingsplan voor één van haar locaties. Voor de gebouwen Stappegoor A en B wordt een conceptueel ontwerp opgesteld. Dat zal integraal plaatsvinden en daarmee bedoelen we zowel bouwfysische ingrepen en bouwkundige en installatietechnische aanpassingen.

Wij zijn er trots op OGT blijvend te mogen ondersteunen bij het verduurzamen van haar vastgoed en samen te komen tot een betere en mooiere gebouwde omgeving voor toekomstige generaties.

Nieuws verduurzaming vastgoed