PV-studie nieuwbouw Rijnstate Ziekenhuis Elst

Opdrachtgever Rijnstate Ziekenhuis

Op basis van het BIM model van architect Gortemaker Algra Feenstra zijn twee scenario’s voor de toepassing van zonnestroom (PV) gesimuleerd. In de video is duidelijk te zien dat de opbrengst per dag, per seizoen en als totaal is weergegeven. Ook de investeringskosten en de opbrengsten zijn inzichtelijk gemaakt. Leuke details zijn dat de verandering van de zonnestand gedurende de dag zichtbaar is en dat ook de omringende bebouwing de werkelijkheid weerspiegelt. Dit laatste, maar ook de simulatie van de opbrengst, wordt met openbare data bewerkstelligt. Dus geen rapporten meer, maar in plaats hiervan een video. Hiermee kunnen stakeholders sneller en beter tot besluitvorming komen.

Leave a Comment