Back to the top

Verduurzaming MBO

Verandering in maatschappij, technologie en klimaat vragen flexibele en duurzame huisvesting. Laat ons je helpen.

Deze veranderingen tezamen met de opkomst van AI, klimaatadapatatie en polarisering vragen veranderende onderwijssystemen en veranderbare huisvesting. 

Bij deze uitdaging helpt K & R jouw organisatie om de huisvesting toekomst bestendig te maken. We maken hierbij gebruik van een quickscan, het duurzaamheidsbeleid en de routekaart. 

Wij gaan graag met jou in gesprek om de mogelijkheden tot verdere verduurzaming van je huisvesting te bespreken. Dit kan snel geregeld worden door het formulier onderaan deze pagina in te vullen. Wij nemen dan contact met je op en zien er naar uit om samen de wereld een stukje beter te maken. 

Hoe pakken we dit samen aan?

Wij helpen samen met jouw organisatie om de juiste balans te vinden in economische groei, sociale rechtvaardigheid en milieubescherming. We maken hierbij gebruik van een quickscan, het duurzaamheidsbeleid en de routekaart. 

QuickScan en opzet duurzaamheidsbeleid
Allereerst wordt er een nulmeting uitgevoerd op de relevante duurzaamheidsthema’s. Dit zijn thema’s zoals vastgoed & huisvesting, afvalverwerking, gezondheid & voeding, groenvoorziening, duurzaam inkopen en mobiliteit & logistiek. Zo wordt er een helder beeld geschetst van de huidige prestaties en de verbetermogelijkheden van de organisatie. Samen met jouw team bespreken en bepalen we vervolgens de ambities voor de diverse onderdelen die we uitwerken tot een duurzaamheidbeleid voor jouw organisatie. Dit beleid kan vervolgens dienen als strategische roadmap voor de organisatie.

Routekaart
Om te komen tot een klimaatneutrale gebouwde omgeving in 2050 wordt specifiek voor het vastgoed een verduurzamingsplan (ook wel routekaart genoemd) opgesteld. De routekaart wordt opgesteld met behulp van het MeerJarenOnderhoudsPlan, inventarisaties en onze kennis/ervaring. De routekaart bevat de maatregelen, planning en verwachte besparingen (zowel CO2 als financieel) van de verduurzamingsmaatregelen. Door een integrale aanpak en de organisatie mee te nemen in het proces zorgen we ervoor dat het eindresultaat aansluit bij de organisatie en dat financiële middelen op een effectieve wijze worden ingezet.

Aandachtspunten:

 • Balans mens & milieu
  Duurzaamheid in de breedste zin van het woord, dus niet alleen oog voor de natuur maar ook de sociale aspecten.
 • Klimaatadaptatie
  De organisatie en huisvesting klaar voor nu én de toekomst. 
 • Biodiversiteit
  Investeren in biodiversiteit brengt een betere balans tussen mens, plant en dier.
 • Co2 reductie
  Reductie van de CO2-uitstoot van de gebouwde omgeving.
 • Energietransitie
  Wij kiezen energiesystemen gebaseerd op duurzame en CO2-neutrale energiebronnen.
 • Circulariteit
  Wij zetten ons in om de materiaalketen gesloten te houden.

Voor welke MBO instellingen werken wij zoal?

Recent hebben wij voor Onderwijsgroep Tilburg (OGT) de routekaart voor verduurzaming van haar vastgoed opgesteld. Deze routekaart is opgesteld om doelstellingen uit het klimaatakkoord te projecteren op de situatie van OGT met het doel te komen tot maatregelen om de CO2 uitstoot te reduceren. Na besluitvorming door OGT zijn wij gestart met het nader uitwerken van het verduurzamingsplan. Dit doen we integraal, waarbij we zowel de bouwfysische ingrepen als bouwkundige en installatietechnische aanpassingen uitwerken in het verduurzamingsplan.

Voordelen inzet K & R

 • Jarenlange ervaring met onderwijsinstellingen
 • Praktisch & concreet, technisch & financieel
 • Betrouwbare business cases gebaseerd op échte marktinformatie
 • Inzet van gebouwsimulaties voor betrouwbare levensduurkostenberekeningen
 • Integrale aanpak, dus zowel bouwkundig als installatietechnisch
 • Voor elk budget bedenken we een aanpak
 • Inzet van visualisatietechnieken om stakeholders te informeren en overtuigen

Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

Neem dan contact op met het K & R team door te bellen met t. 055 534 54 11 of een e-mail te sturen naar: info@krcon.nl.  Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy