K & R ondersteunt Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis bij conceptstudie locatie Waalwijk. Leuk om te melden dat wij voor het ETZ aan de slag mogen! K & R heeft opdracht gekregen voor een haalbaarheidsstudie voor de locatie Waalwijk. In deze studie worden de technische mogelijkheden voor de aangepaste functie verkend en voorzien van de financiële consequenties.

Het ETZ staat aan de vooravond van een herhuisvestingsproject waarbij o.a. nieuwbouw gepland is in Tilburg. Ook de functies van de drie locaties van het ETZ zullen op termijn veranderen. De reguliere zorg blijft echter zoveel mogelijk dicht bij huis gegeven en voor ETZ Waalwijk zullen poliklinische zorg en diagnostiek de speerpunten worden.

Nieuws Ontwikkeling