In diverse media passeerden de afgelopen tijd verschillende artikelen de revue rondom het settelen van de wolf in Nederland. Meerdere wolven werden in verschillende provincies gesignaleerd en de meningen hierover lopen erg uiteen.
Logisch, aangezien de wolf een impact heeft en nog zal hebben in ons klein kikkerlandje. Maar drijft de wolf daadwerkelijk tot waanzin, of zijn ze van grotere betekenis en begint Nederland weer vormen aan te nemen van een bio divers land?

Bovenstaand voorbeeld is natuurlijk niet één-op-één te vergelijken met de situatie in Nederland. Echter kunnen wij hier wel heel veel leer uit trekken. Door ruimte te creëren voor flora en fauna herstelt de natuur zichzelf zonder enige ingreep van de mens. Nederland staat bekend om hun perfect georganiseerde en ingerichte landbouwgrond. Ook in onze eigen parken en tuinen zien wij de ingreep van de mens terug: piekfijn opgekroonde bomen en tuinen zonder een sprietje onkruid. Maar vraagt de natuur hier eigenlijk wel om en kunnen wij als samenleving helpen met het vergroten van onze biodiversiteit?

Maar wat is biodiversiteit nou eigenlijk?

De Van Dale omschrijft biodiversiteit als volgt: verscheidenheid aan plant- en diersoorten. Kortom, de variatie van plant en dier in een bepaald gebied. Echter gaat hier niet alleen om dieren, bomen en bloemen. Wageningen University & Research (WUR) vat de koe bij zijn hoorns: “Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en de interacties daartussen.” Oftewel, van die grote mooie boom op de hoek van de straat tot en met het kleine pissebedje onder je tuinbank.

En waarom is biodiversiteit nou zo belangrijk?

Biodiversiteit is niet alleen belangrijk voor de planeet waar wij op leven, en de dieren en planten die tussen ons floreren, maar ook onze eigen gezondheid en economie. Lawrence Jones-Walters, hoofd van het onderzoeksprogramma Natuurinclusieve Transities bij het WUR, geeft aan dat bijna al het eten wat wij consumeren terug te leiden is naar biodiversiteit. Daarnaast halen wij onze industriële grondstoffen, bouwmaterialen en medicijnen grotendeels uit biologische hulpmiddelen, en draaien vele vormen van toerisme voornamelijk om natuur. Het is de ingreep van de mens die zorgt voor de afbreuk van de natuur, en daarmee de afbreuk van de aardbol waar wij op leven. Overbevissing zorgt voor kleinere en minder vangsten en uiteindelijk het verdwijnen van specifieke vissoorten. Door ontbossing is de kans op erosie vele malen groter, waardoor vruchtbare grond wegspoelt en landbouwgrond straks niet meer gebruikt kan worden. Ook zorgt de monocultuur in de landbouw ervoor dat gewassen een grotere kans hebben voor het oplopen van plantenziekten, plagen en natuurrampen. Uiteindelijk zorgen onze kortetermijnbelangen zo voor een lange termijn crisis.

Mooi groen toch?!

Op het eerste gezicht zijn dit prachtige groene landschappen. Maar betekent dit ook automatisch een goede (bio)diversiteit? Biodiversiteit is meer dan alleen ruimte voor groen en dieren.
Hoewel iets op het oog een mooie groene, natuurlijke ruimte kan lijken, is vaak sprake van eenzijdigheid.

Wat kan er gedaan worden om de biodiversiteit in Nederland te vergroten?

Het dichtbevolkte Nederland heeft natuurlijk geen vele uitgestrekte landschappen, waardoor bovenstaand voorbeeld van de wolf niet echt van toepassing is. Echter kunnen wij in Nederland wel degelijk de biodiversiteit vergroten. De landbouw kan overstappen van een monocultuur naar het divers planten en oogsten van verschillende gewassen op hun akkers. Hierdoor blijven nuttige ongewervelden die zich begeven tussen de gewassen makkelijker in leven, waardoor ziekten en plagen zich minder snel verspreiden. Hierdoor hoeven pesticiden wellicht niet meer gebruikt te worden. Een ander voorbeeld zijn onze bossen. In de afgelopen eeuwen zijn er veel verschillende boomsoorten naar Nederland gehaald voor onder andere houtproductie. Echter zorgen inheemse soorten voor hogere biodiversiteit dan exoten. Deze exoten nemen niet alleen de plek van inheemse soorten in, ze breiden zich ook nog makkelijker uit. Daarnaast zal een gemengd bos tijdens een storm lang niet zo snel omvallen als een bos met één dezelfde soort boom. En als er eenmaal een boom is omgevallen tijdens een windvlaag, zijn wij geneigd om deze op te ruimen. Echter zorgt deze omgevallen boom voor een rijkdom van voedsel voor verschillende soorten flora en fauna, zoals paddenstoelen en insecten. En op deze insecten komen dan weer verschillende vogelsoorten af. En ga zo maar door.

Daarnaast kunnen wij in onze steden en dorpen ook een grote bijdrage leveren aan de biodiversiteit. WUR heeft de website ‘Kansen voor biodiversiteit in de stad’ gelanceerd. Hier wordt speciaal toegesneden informatie, inspiratie en oplossingen voor concrete acties weergegeven voor burgers, het bedrijfsleven en de overheid. Denk aan voorbeelden voor woonwijken, stadslandbouw en het stadscentrum zelf. Zoals te zien in dit filmpje draagt ook het maaibeleid van gemeenten bij aan biodiversiteit door rekening te houden met de vijf V’s die belangrijk zijn voor biodiversiteit: voedsel, vocht, veiligheid, voortplanting en verbinding:

Wat kunnen wij dan nu in onze eigen tuin doen om de biodiversiteit te vergroten?

Goede vraag! Je kan bijvoorbeeld planten of struiken in je tuin plaatsen waar vlinders en bijen op af komen. Daarnaast kan je door in de winter het blad in je tuin te laten liggen de biodiversiteit in jouw tuin vergroten. Hierdoor hebben dieren zoals pissebedden en insecten een schuilplaats waardoor de kans van overleven in de winter groter wordt, en er meer vogels in de lente in jouw tuin zullen gaan zoeken naar eten. Ook zorgen de bladeren voor een vruchtbaardere grond. Oftewel, een win-win situatie: meer biodiversiteit in jouw tuin en het blad hoeft niet meer opgeruimd te worden!

Nieuws Save Our Planet