Continuïteit en toekomstbestendigheid bij K & R verder vergroot.

Wij zijn er trots op te kunnen melden dat met ingang van 1 januari 2023 Frederik Brink MSc. en Wiert Evers MSc. partner bij K & R geworden zijn. Zowel Frederik als Wiert zijn zo’n zeven jaar werkzaam binnen ons bureau en vervullen de functie van senior projectleider/teamleider.

Wij feliciteren Frederik en Wiert met deze stap en zien uit naar een verdere prettige en langjarige samenwerking.

#samenwerking #continuïteit #team #partner

Nieuws