De inzet van een virtual mock-up in huisvestingstrajecten

Een mock-up is een op ware grootte gemaakt model van een deel van het ontwerp. Mock-up’s worden ingezet omdat het voor gebruikers moeilijk blijkt om vanuit tekeningen zich een goede voorstelling te maken van hun nieuwe omgeving. Het doel is toekomstige gebruikers van de huisvesting te betrekken bij het ontwerp.

Sinds kort bieden wij een beter, sneller en duurzamer alternatief, namelijk de virtual mock-up; ofwel de toepassing van VR. Niet alleen kunnen meerdere ontwerpopties in ons VR-center getest worden, maar gebruikers kunnen ook écht rondlopen in hun virtuele gebouw en daardoor het gebouw ervaren en hun werkproces testen. Een virtual mock-up is dus niet beperkt tot één cruciale ruimte. Voor het rondlopen gebruiken wij een VR-treadmill.

Gebruikers kunnen zelf ontwerpwijzigingen doorvoeren. En dat terwijl ontwerpwijzigingen in een fysieke mock-up tijdrovende en kostbare acties zijn; nog los van de milieubelasting waarmee het maken van een fysieke mock-up gepaard gaat.

Weer een belangrijke stap voorwaarts om te komen tot gebouwen die beter aansluiten op de wensen van toekomstige gebruikers.

Wij zijn bereikbaar voor nadere info.

Nieuws Ontwikkeling