Back to the top

FAQ – Verduurzaming in de zorg

FAQ – Verduurzaming in de zorg

Ik hoor u denken, ik heb al een adviesbureau:

K&R is een leidend adviesbureau op het gebied van verduurzaming van vastgoed met de meest actuele prijzen, een eigen kengetallen database en een divers scala aan diensten en tools om uw verduurzaming succesvol te maken. Zo kan K&R de effecten van verduurzamingsmaatregelen  in uw gebouw simuleren door gebouwsimulaties. We stellen businesscases op voor verduurzaming om de meest optimale maatregelen voor uw gebouw te vinden. Daarmee weet u zeker dat financiële middelen op de meest effectieve wijze ingezet worden.

Daarnaast kan K&R ook de mate van biodiversiteit meten in uw omgeving en oplossingen bieden voor de verbetering hiervan. Dit komt niet alleen ten voordele van de natuur, maar ook voor uw cliënten, immers is een groene omgeving een gezonde omgeving en reduceert een groene omgeving hittestress in de omgeving. Dit zijn een aantal diensten uit een breed scala waarmee K&R altijd maatwerk levert.

Ik hoor u denken, ik heb al plannen:

Veel zorgorganisaties hebben CO2-routekaarten of andere plannen liggen die soms niet eens lang geleden zijn opgesteld. Wij merken vaak dat deze plannen opgesteld zijn om aan de wettelijke verplichting te voldoen. Omdat deze plannen veelal gebaseerd zijn op ervaringscijfers zijn deze niet concreet genoeg om als uitvoeringsagenda te dienen.

Met onze expertise in het opstellen van routekaarten kunnen wij een praktische routekaart aanbieden die wél kan dienen als uitvoeringsagenda. Zo weet u niet alleen wat u kunt doen, maar vooral ook hoe.

Ik hoor u denken, ik heb alleen gehuurde panden:

Veel zorginstellingen hebben moeite met verduurzaming doordat de verhuurder niet wil investeren in een duurzamer pand. Daarbij speelt natuurlijk ook de zogenaamde split incentive een belangrijke rol. Daarmee wordt bedoeld dat de energiebesparingen ten gunste van de huurder zijn, terwijl de investering door de verhuurder gedaan moet worden.

Binnen K&R gaan we aan tafel met uw zorgorganisatie en de verhuurder om te kijken wat er wel mogelijk is.  We werken van split incentive naar shared incentive en van kostendenken naar waardedenken. Dit houdt in dat we verduurzaming vertalen naar een gezamenlijke doelstelling waar beide partijen van profiteren. Daarvoor zijn meerder oplossingsrichtingen.

Ik hoor u denken, mijn bestuur heeft de focus op het zorgproces en verduurzaming niet als topprioriteit:

Natuurlijk is het zorgproces leidend binnen zorginstellingen, maar ook verduurzaming is essentieel. De doelstellingen van het Klimaatakkoord zijn bindend, waarbij CO2-reductie centraal staat. Verder is verduurzamen nog nooit zo financieel aantrekkelijk geweest als nu. De energieprijzen zijn het afgelopen jaar met 86% gestegen.

K&R biedt vrijblijvend een overzichtelijk inzicht m.b.t. de huidige stand van verduurzaming binnen uw organisatie en een mogelijke aanpak tot structurele verduurzaming.

Ik hoor u denken, onze organisatie heeft geen financiële middelen voor verduurzaming:

Verduurzaming is nog nooit zo financieel aantrekkelijk geweest als nu. Erkende maatregelen kennen korte terugverdientermijnen waarmee op een relatief korte termijn meer geld voor het zorgproces vrijgespeeld wordt. K&R weet zo met elke budget een uitvoeringsagenda op te stellen waar het zorgproces in meegenomen wordt. K&R is uiteraard op de hoogte van voor zorgorganisatie toepasbare subsidies en mogelijkheden tot externe financiering en denkt hier graag met u over mee.

Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

Neem dan contact op met het K & R team door te bellen met t. 055 534 54 11 of een e-mail te sturen naar: info@krcon.nl.  Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy