Positieve uitslag DUMAVA-subsidieaanvragen.

Het was al bekend dat de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) van 2023 ontoereikend is voor het aantal aanvragers. Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op 18 september bijna twee keer zo veel budget aangevraagd (375 miljoen) als wat voorhanden is.

Omdat er meer inschrijvingen zijn dan dat er budget beschikbaar is, heeft er een loting onder de aanvragers plaatsgevonden. Hoe gaaf is het dat al onze klanten daarbij allemaal succesvol waren en voor één of meerdere aanvragen ingeloot zijn?!

Dat betekent dat het werk niet voor niets geweest is en dat onze klanten hun plannen ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Wel nog even geduld: het RVO streeft er namelijk naar om alle ingelote aanvragers voor het einde van dit jaar duidelijkheid te geven over de beoordeling van hun aanvraag.

Ook in 2024 zal er weer een nieuwe subsidieronde openen. Uiteraard zijn wij gemeenten, onderwijsinstellingen, zorgcentra en culturele instellingen graag van dienst bij de benodigde voorbereidingen die onder andere bestaan uit het in kaart brengen van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen en de effecten daarvan. Ook ondersteunen wij graag bij het opstellen van meerjarenplannen op dit gebied.

Lees hier meer over onze aanpak:
https://lnkd.in/dvKVMsGm

 

 

 

 

Nieuws