Back to the top

Participatie Generator

Participatie Generator

De Participatie Generator. De manier om als woningcorporatie je bewoners te informeren over verduurzaming en renovatie.

Hoe betrek en informeer je als woningcorporatie de bewoners over de verduurzaming en renovatie van hun woningen?

Het succesvol verduurzamen van woningen staat of valt met de mate waarin huurders achter de plannen staan. Bij complexgewijze renovatie streven woningcorporaties daarom veelal naar vrijwillige deelname aan verduurzamingsprojecten.

70 procent

De wet bepaalt dat ten minste 70 procent van de huurders binnen een ‘bouwkundige eenheid’ van minimaal tien woningen vrijwillig in dient te stemmen met het renovatievoorstel. Daarmee wordt het voorstel geacht redelijk te zijn.

Het blijkt vaak lastig om bewoners op een dusdanige wijze te informeren om de gewenste 70% participatie te bereiken. Om dit proces te verbeteren, hebben wij de ‘Participatie Generator’ ontwikkeld. Hiermee wordt op een visuele wijze met video het projectvoorstel gepresenteerd. In de praktijk blijkt dit dé manier om bewoners te informeren en te overtuigen van het voorstel. Het volledige proces en de gevolgen voor de bewoners worden in een paar minuten duidelijk. Wederom blijkt maar weer : ‘Beelden zeggen zoveel meer dan woorden’.

Waar kun je de K & R Participatie Generator voor inzetten?

 • Nieuw gebouw in een bestaande omgeving laten zien.
 • Verduurzaming van bestaande gebouwen. Welke aanpassingen gaan er komen? Wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?
 • Stadsdeel: hoe gaat het nog te bouwen nieuwe stadsdeel eruit zien. Is er wel voldoende groen? Hoe zit het met de ruimte? Zijn de gebouwen niet te hoog?

Niet van echt te onderscheiden

Met de K & R Participatie Generator kunnen we gebouwen in een zeer natuurgetrouwe en een realistische omgeving plaatsen. Deze omgeving komt tot stand doordat we gebruik maken van Unreal Engine en Epic Games (bekend van o.a. Fortnite).

Wat hebben we nodig?

IFC of Revit modellen beschikbaar
Dan kunnen we deze modellen snel en makkelijk overzetten naar een 3D situatie. We kunnen dit materiaal aanvullen met de mogelijkheid om een 3D model te maken in photogrammetry of mogelijkheden van Unreal Engine.


Geen model beschikbaar
K&R biedt ook mogelijkheden om vanuit een situatieschets een 3D model te maken. Hier kunnen we vanuit photogrammetry en Unreal Engine materialen aan toevoegen zodat er een natuurgetrouwe situatie ontstaat.

Hoe pakken we het aan?

Voor het maken van de video doorlopen we onderstaande stappen: 

 1. Doel video bepalen; wat wil je met de video bereiken?
 2. Samen opstellen van een storyboard; hierin verwerken we de situatie en wordt er stap voor stap beschreven wat er in de video getoond wordt.
 3. Akkoord storyboard;
 4. Productie video; IFC, Revit bestanden of de situatieschets wordt verwerkt tot een 3D model;
 5. Oplevering eerste versie video;
 6. Mogelijke correctieronde van de video;
 7. Oplevering definitieve video. De video leveren we op in HD en 4K formaat en wordt als .mp4 bestand naar je toegestuurd.
 8. Evaluatie.

Meer weten over de K & R Participatie Generator? 

Plan nu een adviesgesprek in met ons!

  K&R

  Samen werken aan een betere leefomgeving.

  (c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

  This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

  Privacy policy