Bij Baston Wonen mogen we onze werkzaamheden verbreden. Naast het regisseren van een aantal verduurzamingsprojecten, gaan we nu starten met de opzet, aanbesteding en implementatie van een prestatiegericht onderhoudscontract voor de volledige vastgoedportefeuille.

Deze verdere professionalisering binnen Baston Wonen zal leiden tot het nog kosteneffectiever inzetten van middelen én tot een hogere huurderstevredenheid.

Nieuws Ontwikkeling