Trouw heeft op nummer 7 gezet in de #duurzame100. Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. Een mooie waardering!

Land van ons is een burgerinitiatief: samen landbouwgrond kopen voor herstel van onze biodiversiteit. Wij als organisatie dragen deze coöperatie een warm hart toe en iedereen binnen K & R is dan ook coöperatielid én eigenaar van een stukje landbouwgrond.

De aangekochte landbouwgrond wordt vervolgens door de coöperatie ingezet voor het herstel van robuuste ecosystemen en weidegebieden en levert daarbij een bijdrage aan het verbeteren van de biodiversiteit.
Doe je ook mee?

Nieuws Ontwikkeling