Visualisatie van zowel ruimtes als voorzieningen in het ontwerpproces van huisvesting is van het allergrootste belang om écht te kunnen voldoen aan eisen en wensen van gebruikers.
De reden hiervoor is dat de meeste gebruikers geen professionals zijn in bouw en vastgoed en zich daarom minder goed een beeld kunnen vormen van het ontwerp.

Dat blijkt ook bij de ontwikkeling van De Hazelaar in Rotterdam, een multifunctioneel gebouw van 13.750 m2 voor onderwijsinstellingen, een revalidatiecentrum, gymzalen en een zwembad. K & R is bij deze ontwikkeling betrokken.
In opdracht van de Gemeente Rotterdam en Brink Management & Advies ontwikkelen wij 3D-visualisaties waarbij de inrichting en ook de zichtcomponenten van de installaties worden weergegeven. Dit met als doel om ons als ontwerpteam ervan te overtuigen dat we ook écht bouwen waar de gebruikers behoefte aan hebben voor de uitoefening van hun bedrijfsproces. Het voordeel voor de gebruikers is dat zij dan ook zeker weten dat ze krijgen wat ze nodig hebben.

#fitforpurpose #visualisatie #3D #userdriven

Nieuws Ontwikkeling