Steeds vaker krijgen wij de vraag of we ook advies kunnen geven op het gebied van biodiversiteit. Zo is recent een project gestart waarbij we maatregelen geïdentificeerd hebben voor het vergroten van de biodiversiteit en klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving. De appartementen zijn bezocht om een biodiversiteitsanalyse (nulmeting) uit te voeren. Op deze manier hebben we inzichtelijk gemaakt hoe de huidige gebouwen en de omgeving scoren op het gebied van biodiversiteit, denk hierbij aan hoeveelheid verschillende soorten bomen, mogelijke schuilplaatsen voor dieren, opslag van regenwater en diverse andere componenten.

Voor het vergroten van klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn er vervolgens maatregelen onderzocht. Zo zijn de mogelijkheden met betrekking tot groene daken, groene gevels en het toepassen van oppervlaktewater verkend. Hiervoor hebben we verschillende keuzemogelijkheden en gradaties geïdentificeerd en voorzien van investerings- en onderhoudskosten. Wel zo handig bij het maken van de juiste keuze voor het type groen dak of groene gevel.

Ten slotte is er gekeken naar de subsidiemogelijkheden die er zijn bij de gekozen toepassingen. De bevindingen hebben we gedeeld met onze klant en we kijken uit naar de volgende projecten waarbij we onze klanten op weg kunnen helpen met het maken van de juiste keuze voor de gebouwde omgeving op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie!

Biodiversiteit

 

Nieuws