Back to the top

Verduurzamingsadvies

Verduurzamingsadvies

Aandacht voor duurzaamheid en biodiversiteit draagt bij aan een gezonde leefomgeving en een prachtige natuur. Dat doen wij graag samen met onze opdrachtgevers.

Uit onderzoek blijkt dat veel organisaties een gebrek aan tijd, geld en kennis ervaren om het vastgoed van de organisatie te verduurzamen. K&R heeft met 25 jaar ervaring in het vastgoed een expertise opgebouwd in het kostenefficiënt managen van vastgoed waarbij duurzaamheid een erg belangrijk thema is. Verduurzaming wordt steeds belangrijker geacht binnen organisaties. Er is steeds meer wet- en regelgeving vanuit de overheid om organisaties te verduurzamen. Zo is al het maatschappelijk vastgoed verplicht om in 2030 en 2050 respectievelijk 55% en 95% CO2uitstoot te verminderen. Daarnaast kunnen private partijen gunningsvoordelen verkrijgen door milieuvriendelijkere diensten/producten aan te bieden met behulp van de CO2-prestatie ladder.

Tegenwoordig is verduurzaming ook niet alleen goed voor mens & milieu, maar ook voor de portemonnee. Meer dan ooit brengt verduurzaming financiële zekerheid, met onder andere stijgende energieprijzen en inefficiënties in het bedrijf valt er veel te besparen op energieverbruik en vallen er winsten te behalen in relatie tot voedselverspilling en vermindering van het gebruiken van plastic. Dit kan door middel van technologie, maar soms ook door procesoptimalisaties.

Verduurzamingsadvies

Verduurzamingsadvies kan een zelfstandige dienst zijn of in combinatie met duurzaamheidsbeleid opgepakt worden. Het verduurzamingsadvies kan uit verschillende onderdelen bestaan:

  1. Routekaart/verduurzamingsvraagstuk
    • De routekaart/het verduurzamingsvraagstuk is een rapport inclusief aanbevolen maatregelen, planning, kosten/terugverdientijd. Hierin worden verplichtingen vanuit wet- en regelgeving meegenomen, de erkende maatregellijst (van het RvO) en verdere certificeringen waar de organisatie aan wilt voldoen.
    • De routekaart/het verduurzamingsvraagstuk zal een CO2 verloop bevatten, die visualiseert hoe de geplande maatregelen de CO2-uitstoot van de organisatie reduceren. Dit wordt omgezet in een grafiek ter illustratie aan de organisatie.
  1. Implementatieadvies; Geplande maatregelen tot uitvoer brengen, denk aan energiebesparingen door middel van energiebewust gedrag.
  2. Duurzaamheidscasus; Specifiek duurzaamheidsprobleem binnen de organisatie. Dit kan op vastgoed zijn, maar ook andere thema’s als afvalverwerking, voedselverspilling en meer.

De organisatie ontvangt als eindresultaat een rapportage. De routekaart of het verduurzamingsvraagstuk bevat een rapport met de (geplande) maatregelen. Zoals eerder genoemd bevat dit een handleiding voor de verduurzaming van de organisatie in lijn met de gedefinieerde ambitie. In de rapportage wordt beschreven op welke momenten CO2-reductie gepland staat, wat de impact is van maatregelen en het verloop van de CO2-uitstoot van de organisatie.

k&r

K&R presenteert STYX SUITE ontwikkeling van THE CREW samen met STYX b.v.

STYX SUITE is een high tech TOOL gebaseerd op VIRTUAL REALITY en ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy