Vanaf 1 oktober maatschappelijk prioriteren op elektriciteitsnetwerk

De wachtrij voor toegang tot het elektriciteitsnet neemt almaar toe. Met het prioriteringskader dat recent is vastgesteld door de ACM kunnen netbeheerders voortaan voorrang geven aan projecten die van maatschappelijke waarde zijn.

Zogenoemde congestie-verzachters, zoals batterijsystemen die zorgen dat er meer capaciteit bij komt voor andere gebruikers, krijgen als eerste voorrang. De tweede categorie betreft veiligheid met als voorbeelden defensie, politie en acute gezondheidszorg. De derde categorie ziet op meerdere basisbehoeften zoals drinkwater en onderwijs. De ACM heeft het prioriteringskader opgesteld omdat de huidige praktijk dat netbeheerders projecten altijd op volgorde van aanmelding toegang geven tot het net (first come, first served) niet altijd goed uitpakt.

Maar er zijn meer zaken vastgelegd in het kader van de ACM, zoals bijvoorbeeld ‘use it or loose it’. Lees hier het volledige bericht https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm

Ervaar je ook problemen als gevolg van netcongestie. Lees hier meer over de oplossingen waarmee ons bureau je van dienst kan zijn. https://krcon.nl/netcongestie/

energietransitie verduurzaming netcongestie vastgoed co2reductie impactmaken

 

Nieuws