𝐎𝐩π₯𝐞𝐯𝐞𝐫𝐒𝐧𝐠 ππ’π‹πŸ‘ π‹πšπ› – Dicoon Elst

Vorige week is het BSL3 lab opgeleverd en is de officiΓ«le handtekening gezet. Dat is weer een grote stap vooruit richting de aanstaande verhuizing van de laboratoria van de medische microbiologie & immunologie naar Elst.

Icoon is een samenwerking van CWZ uit Nijmegen, Rijnstate uit Arnhem en Ziekenhuis Gelderse Vallei uit Ede. Door diagnostiek centraal te organiseren, wordt de kwaliteit gewaarborgd, de efficiency in de keten verhoogd en wordt ruimte gemaakt voor vooruitgang.

Wij zijn er trots op een bijdrage aan dit project te hebben mogen leveren.
Voor meer informatie over Dicoon zie https://dicoon.nl/

hashtagsamenmakenwedicoon hashtagdiagnostiek hashtaglaboratorium

Nieuws