Nieuwe inschrijfronde Dumava subsidieregeling

Per 1 april 2024 zal de Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) opnieuw openen. Er is dit keer € 237,5 miljoen beschikbaar en uit ervaring weten we dat dit bedrag op de openingsdag al overschreden zal worden. Afgelopen jaar (2023) waren voor al onze klanten voor wie wij een Dumava subsidie aanvraag hebben ingediend één of meerdere aanvragen succesvol, zie https://krcon.nl/positieve-uitslag-dumava-subsidieaanvragen/

De ‘2024-versie’ kent wel een aantal wijzigingen die gericht zijn op het verhogen van het verduurzamingstempo. Voor grote duurzaamheidsstappen, integrale projecten genoemd, kan het subsidiepercentage dan zelfs oplopen tot 40%. Verder daalt het subsidiepercentage voor losse maatregelen en komen maatregelen met een korte terugverdientijd, zoals LED-verlichting, niet meer voor subsidie in aanmerking.

Wees er snel bij. Wij adviseren onze klanten nu reeds de voorbereidingen te treffen om tijdig klaar te zijn voor de indiening op 1 april 2024. Zeker het voorbereiden van de indiening van integrale projecten vergt nou eenmaal tijd.

Uiteraard zijn wij zorginstellingen, gemeenten, schoolbesturen en culturele instellingen graag van dienst bij deze voorbereidingen die onder andere bestaan uit het in kaart brengen van de mogelijke verduurzamings-maatregelen en de effecten daarvan. Ook ondersteunen wij graag bij het opstellen van meerjarenplannen op dit gebied. Wij zetten ons graag in voor een betere gebouwde omgeving.

Wilt u meer weten over deze regeling of een mogelijke aanpak. Neem dan contact met ons op.

 

 

Nieuws