Back to the top

Robbert Karreman

Laat het gras groeien voor een betere biodiversiteit

Sinds enkele jaren is er steeds meer aandacht voor de afname van insecten en bijen. Naast het gebruik van pesticiden wordt als een belangrijke factor aangegeven dat de leefomgeving van deze dieren onder druk staat. Het gevolg daarvan is dat er minder voedsel is voor bijvoorbeeld vogels. Het verbeteren en creëren van deze leefomgeving voor bijen en insecten is vrij eenvoudig en kan je zelf ook wat in betekenen.In de eerste plaats kan je wat doen bij het doen van boodschappen. Veel zuivelproducten staan in het teken van verbeteren van biodiversiteit. Dat heeft er met name mee te maken dat......

Continue reading

1,5 meter hoe gaan we dat oplossen?

Het coronavirus is nog onder ons. Er zijn zelfs nieuwsberichten dat er nieuwe virussen ontwikkelen die in potentie ook een pandemie kunnen worden. Het nieuwe normaal waar men het over heeft zou best eens van structurele aard kunnen zijn. We zien in openbaar vervoer dat de stoelen bezet mogen zijn en dat men met mondkapjes een passende maategel heeft gevonden. Toch blijven veel mensen voorzichtig. Maar wat als we straks het griepseizoen weer in gaan? Mensen zullen dan toch weer nog voorzichtiger gaan worden. De basisregels die besmetting tegen moeten gaan zullen misschien wel een structureel karakter gaan krijgen. Basis......

Continue reading

K&R

Een betere gebouwde omgeving voor toekomstige generaties!

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy