Noordwest Ziekenhuisgroep heeft in 2016 na een zorgvuldige analyse besloten te kiezen voor gefaseerde nieuwbouw op de huidige locatie in Alkmaar. Door de vernieuwbouw op te delen in 3 fasen is het mogelijk beter in te spelen op het continu veranderende zorglandschap. Een gefaseerde aanpak heeft daarnaast als voordeel dat de investeringen over een langere periode kunnen worden gespreid. Het is de verwachting dat er in de eindsituatie ongeveer één derde minder bouwvolume nodig is dan nu.

De vernieuwbouw is nodig om ook in de toekomst hoogwaardige, veilige en vernieuwende zorg te kunnen bieden. Hiervoor zijn gebouwen nodig die zorgvernieuwing faciliteren en compacter, flexibeler en duurzaam zijn. De eerste fase betreft de nieuwbouw van de acute as (35.000 m2).

Na de uitvoering van het kostenmanagement van de renovatie van het monumentale Huize Westerlicht (eigenlijk de 1e stap in de gehele vernieuwbouwopgave) is K & R betrokken bij het kostenadvies van de vernieuwbouw van de locatie Alkmaar.

De renovatie van Westerlicht is eind 2020 afgerond. Voor een impressie zie:

K & R is gespecialiseerd in investerings- en exploitatiekosten op het gebied van gebouwgebonden installaties. De actualiteit en marktconformiteit van onze kosten indicatoren van installatie elementen wordt geborgd door het continue analyseren van marktinformatie (begrotingen, etc.).

Het doel is het ontwerp van het ziekenhuis op een dusdanige wijze vorm te geven dat projectomvang en budget met elkaar in lijn gebracht worden. Parallel aan het ontwerpconsortium bewaken wij dan ook het budget. Dit doen wij door:

– Het opstellen, periodiek actualiseren en verbijzonderen van elementenramingen

– Het organiseren van het budget-gestuurde ontwerpproces

– Het meedenken over mogelijke optimalisaties

– Het meedenken over de wijze van aanbesteden en contracteren;

– Het administreren van ontwerpwijzigingen en het in beeld brengen van financiële consequenties;

Eind 2021 zal het ontwerp afgerond worden.

Voor een impressie van het ontwerp en meer informatie wordt verwezen naar https://www.nwz.nl/Over-ons/Noordwest-bouwt.

About the project

Ontwikkeling en realisatie Vernieuwbouw Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar.

Kostenmanagement