De Stichting Keizer Karel Podia beheert de twee grootste podia in Nijmegen, namelijk de Stadsschouwburg Nijmegen en Concertgebouw De Vereeniging.

 

Concertgebouw De Vereeniging is al meer dan honderd jaar het culturele centrum en een icoon van Nijmegen. In de loop der tijd is de kwaliteit van het gebouw door het intensieve gebruik en diverse aanpassingen flink aangetast.

 

Ter voorbereiding op haar 100-jarig bestaan bestond de opgave uit een duurzame renovatie waarbij de geschiedenis van Concertgebouw De Vereeniging bewaard blijft én het gebouw aan de eisen van de moderne tijd voldoet. Complicerende factor daarbij is dat De Vereeniging een Rijksmonument is.

 

K & R is gevraagd om samen met architectenbureau Braaksma & Roos mee te werken aan een integraal masterplan voor deze opgave. Uitvoering kostenadvies, installatie advies en duurzaamheidsadvies.

K & R is ingeschakeld voor advisering op het gebied van duurzaamheid, binnenklimaat en gebouwinstallaties. Deze ondersteuning heeft betrekking op: de ontwikkeling, het ontwerp, de contractering, kostenmanagement en de begeleiding van de realisatie en de nazorg van de gebouwgebonden installaties. Het totale project omvat circa 10.000 m2.

 

De belangrijkste uitdagingen in het masterplan waren de volgende:

 

Klimatisering van voorstellingszalen in een Rijksmonument

De zalen hebben een eigen klimaatinstallatie met individuele regelingen. Door de creativiteit en pragmatische aanpak van K & R is gekozen voor de implementatie van een diffuus ventilatiesysteem in de grote zaal. Dit systeem zorgt voor een zeer gelijkmatig binnenklimaat en leidt tevens tot energiebesparing. Door toepassing van dit systeem konden de bouwkundige ingrepen aan het Rijksmonument geminimaliseerd worden.

 

Akoestische complexiteit

Naast de beoogde verbetering van het binnenklimaat was de uitdaging voor het ontwerpteam het herstellen van de bijzondere akoestiek van met name de grote zaal. De akoestiek was door een eerdere verbouwing namelijk flink aangetast.

 

Het resultaat mag er zijn want Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen behoort dankzij de goede akoestiek tot een van de meest geprezen concertzalen van Europa en wordt vaak in een adem genoemd met het Amsterdamse Concertgebouw

 

 

Integratie en inpassing van theatertechniek en gebruikersinstallatie

Onderdeel van het project was de volledige vervanging van de theater technische installaties zoals hijsinstallaties, trekkerwanden, etc.

 

De nieuwe podiumverlichting is volledig uitgevoerd in LED, voorzien van de benodigde dimmerkringen en geïntegreerd met de basisverlichting. De volledige aansturing vindt vanuit de regiekamer plaats.

 

Verder is op diverse plaatsen voorzien in DMX-inkoppelpunten en krachtstroomaansluitingen.

 

Duurzaamheid

In het ontwerptraject zijn diverse verduurzamingsmaatregelen onderzocht. Na de haalbaarheidsstudie (levensduurkostenbenadering) is gekozen om de volgende maatregelen te implementeren:

–           Theaterverlichting vervangen door LED

–           Inzet van HR warmterugwinning

–           Toepassen triple glas

–           Inzet van warmtepompen voor verwarming/koeling

–           Verlaagde luchthoeveelheden door inzet diffuse ventilatie

–           Frequentiegeregelde ventilatoren geregeld op basis van
daadwerkelijke behoefte

 

Daarnaast is in de foyer de beglazing vervangen door beglazing met een betere isolerende werking. Ook is op plaatsen, waar dubbele beglazing niet mogelijk was, isolerende folie op het enkelglas aangebracht. Op de daken is extra dakisolatie aangebracht.

 

Integraal proces / EBM-opdracht

Het ontwerp is op een integrale wijze met architect en overige adviseurs (akoestiek, constructies, theater, horeca, etc.) tot stand gebracht. BIM is ingezet om de complexe kanaaltracés goed te integreren in het gebouw.

 

Op basis van een Voorlopig Ontwerp heeft de contractering plaatsgevonden, waarna de nadere ontwerpuitwerking door het installatiebedrijf is uitgevoerd.

In de periode van 2014 tot 2019 is De Vereeniging compleet volgens het integrale masterplan, gerenoveerd. Op 30 november 2019 is het vernieuwde Concertgebouw De Vereeniging feestelijk heropend.

About the project

Duurzame renovatie & upgrade Rijksmonument Concertgebouw De Vereeniging in Nijmegen.

Programma van Eisen / Voorlopig Ontwerp / Kostenmanagement