Back to the top

Participatie Generator Baston Wonen

Participatie Generator Baston Wonen

Participatie Generator Baston Wonen

‘’Niets is zo mooi om communicatie beeldend te maken. De bewoners zien met de Participatie Generator direct wat het resultaat is van een groot renovatieproject. Het visueel maken van verduurzamings- en renovatieprojecten is altijd effectiever dan alles maar op papier zetten.’’

BEN KOERS – Baston Wonen

Verduurzaming & renovatie

Betaalbaarheid van het wonen is een uitdaging voor huurders en Baston Wonen. Door de hoge energieprijzen is het belangrijk snel woningen te isoleren en te verduurzamen. Hiermee kunnen huurders kosten besparen. In een stap-voor-stap-benadering zijn in samenspraak met de bewoners (klankbordgroep) verschillende oplossingen voor een project van Baston Wonen afgewogen. 

Met de Participatie Generator kunnen we natuurgetrouw en zeer realistisch de toekomstige situatie visualiseren middels een video. En vanuit die video kan er beeldmateriaal gebruikt worden voor de communicatie in brochures, bouwborden en aanverwante.

Baston Wonen heeft met gebruik van de Participatie Generator de bewoners optimaal kunnen informeren over de verduurzaming en renovatie van een project in Zevenaar. Dit is zo goed bevallen dat er door Baston Wonen in de toekomst vaker gebruik gemaakt gaat worden van de K & R Participatie Generator. 

De Participatie Generator. De manier om als woningcorporatie je bewoners te informeren over verduurzaming en renovatie.

70 procent

De wet bepaalt dat ten minste 70 procent van de huurders binnen een ‘bouwkundige eenheid’ van minimaal tien woningen vrijwillig in dient te stemmen met het renovatievoorstel. Daarmee wordt het voorstel geacht redelijk te zijn.

Het blijkt vaak lastig om bewoners op een dusdanige wijze te informeren om de gewenste 70% participatie te bereiken. Om dit proces te verbeteren, hebben wij de ‘Participatie Generator’ ontwikkeld. Hiermee wordt op een visuele wijze met video het projectvoorstel gepresenteerd. In de praktijk blijkt dit dé manier om bewoners te informeren en te overtuigen van het voorstel. Het volledige proces en de gevolgen voor de bewoners worden in een paar minuten duidelijk. Wederom blijkt maar weer : ‘Beelden zeggen zoveel meer dan woorden’.

Waar kun je de K & R Participatie Generator voor inzetten?

 • Nieuw gebouw in een bestaande omgeving laten zien.
 • Verduurzaming van bestaande gebouwen. Welke aanpassingen gaan er komen? Wat zijn de gevolgen voor de gebruikers?
 • Stadsdeel: hoe gaat het nog te bouwen nieuwe stadsdeel eruit zien. Is er wel voldoende groen? Hoe zit het met de ruimte? Zijn de gebouwen niet te hoog?

Niet van echt te onderscheiden

Met de K & R Participatie Generator kunnen we gebouwen in een zeer natuurgetrouwe en een realistische omgeving plaatsen. Deze omgeving komt tot stand doordat we gebruik maken van Unreal Engine en Epic Games (bekend van o.a. Fortnite).

Wat hebben we nodig?

IFC of Revit modellen beschikbaar
Dan kunnen we deze modellen snel en makkelijk overzetten naar een 3D situatie. We kunnen dit materiaal aanvullen met de mogelijkheid om een 3D model te maken in photogrammetry of mogelijkheden van Unreal Engine.


Geen model beschikbaar
K&R biedt ook mogelijkheden om vanuit een situatieschets een 3D model te maken. Hier kunnen we vanuit photogrammetry en Unreal Engine materialen aan toevoegen zodat er een natuurgetrouwe situatie ontstaat.

Hoe pakken we het aan?

Voor het maken van de video doorlopen we onderstaande stappen: 

 1. Doel video bepalen; wat wil je met de video bereiken?
 2. Samen opstellen van een storyboard; hierin verwerken we de situatie en wordt er stap voor stap beschreven wat er in de video getoond wordt.
 3. Akkoord storyboard;
 4. Productie video; IFC, Revit bestanden of de situatieschets wordt verwerkt tot een 3D model;
 5. Oplevering eerste versie video;
 6. Mogelijke correctieronde van de video;
 7. Oplevering definitieve video. De video leveren we op in HD en 4K formaat en wordt als .mp4 bestand naar je toegestuurd.
 8. Evaluatie.

Geïnteresseerd in een vrijblijvend 1e gesprek?

Neem dan contact op met het K & R team door te bellen met t. 055 534 54 11 of een e-mail te sturen naar: info@krcon.nl.  Wij brengen vrijblijvend uw huidige status in kaart.

K&R

Samen werken aan een betere leefomgeving.

(c) K & R B.V.  |   T. +31 (0) 55 534 54 11

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.

Privacy policy