Missie & Visie

Missie
Het verlenen van diensten op het gebied van huisvesting teneinde keuzes in huisvestingsoplossingen, op het gebied van kosten en functionaliteit, voor de klant transparant te maken en de klant te ondersteunen bij de realisatie van de gekozen huisvestingsoplossing.

Visie
K & R realiseert haar missie door met een multidisciplinaire bedrijfskundige benadering vraagstukken op te lossen. Wij beoordelen elke vraag vanuit verschillende invalshoeken, zoals het perspectief van de organisatie, het bedrijfseconomische perspectief en het technologische perspectief.