Inzet van Energiesimulaties voor het verduurzamen van vastgoed

Verduurzaming is tegenwoordig het sleutelwoord bij het ontwerp of de renovatie van een gebouw. Daarbij moet het energieverbruik omlaag en het comfort juist omhoog.
Maar welke maatregelen moeten genomen worden? En welke combinatie van bouwkundige en installatie-technische maatregelen is het meest optimaal?

Om te komen tot dit inzicht en de haalbaarheid daarvan ontwikkelt K & R voor haar opdrachtgevers energiesimulaties. Bij een dergelijke energiesimulatie zetten wij Building Information Modelling (BIM), met programma’s als Grasshopper en OpenStudio in, bij de opzet van de massastudie. Bij bestaande gebouwen wordt daarbij altijd gestart met het energetisch simuleren van de huidige situatie; ofwel de nulmeting.

Op basis van de beschikbare gebouw- en installatiegegevens, klimaatgegevens en zon- en windanalyses wordt een indicatie van het energiegebruik berekend.
Vervolgens zal een aantal mogelijk nieuwe configuraties gesimuleerd worden. Hierbij zullen de energetische effecten van bijvoorbeeld een verbetering van de thermische schil (isolatiewaarde) en diverse installatie-concepten inzichtelijk gemaakt worden. De uitkomsten worden voor u altijd visueel en duidelijk weergegeven.

De effecten van de maatregelen dienen als input voor onze levensduurkostenmodellen waarvan van de diverse mogelijkheden de integrale financiële consequenties in beeld gebracht worden.

In onderstaande afbeeldingen een tweetal voorbeelden van onze onlangs uitgevoerde energiestudies:

Wilt u eens vrijblijvend met ons praten over de mogelijkheden voor uw project en/ of vastgoedportefeuille? Neem contact met ons op via info@krcon.nl of bel ons op 055-5345411.


Terug naar het overzicht Terug naar het overzicht
Geplaatst op 29 augustus 2018 in Actueel, Huidige opdrachten