Werkomschrijving/ Bestek

Een door u of ons opgesteld Programma van Eisen wordt vertaald naar een aantal mogelijke installatieconcepten. Om een goede keuze te kunnen maken tussen verschillende installatieconcepten geven wij u inzicht in vereiste functionaliteiten, de kosten voor de realisatie en exploitatie (investering, onderhoud en energie). Deze mogelijke oplossingen zullen op een overzichtelijke en begrijpelijke wijze aan u gepresenteerd worden.

Na de keuze van het meest passende installatieconcept zal dit door ons worden vertaald naar een werkomschrijving. Deze werkomschrijving, in combinatie met een taakstellend budget, kan gehanteerd worden als basis voor de selectie en contractering van een ontwerpend installatiebedrijf.

Uiteraard is het ook mogelijk het installatieconcept en bijbehorende werkzaamheden uit te werken in een besteksomschrijving met bestektekeningen en vervolgens door middel van een aanbesteding de realisatiewerkzaamheden te contracteren.