Technical Due Diligence

Bij de voorgenomen aankoop van zowel bestaand als nog te ontwikkelen vastgoed is het belangrijk dat dit vastgoed technisch voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en de verstrekte vergunningen. Een Technical Due Diligence geeft met een rapportage antwoord op deze vraag.

Bij bestaand vastgoed wordt tevens beoordeeld in welke mate het gebouw met haar installaties aansluit bij het beoogde gebruik. Tevens wordt dan de staat van onderhoud geïnventariseerd. De rapportage wordt voorzien van een meerjaren budgettering.