Second opinion

Om zekerheid te verkrijgen ten aanzien van een gekozen technische oplossing en/of het kostenniveau in projecten, kan een second opinion uitgevoerd worden. Hieronder is een tweetal voorbeelden uitgewerkt.

Second opinion besteksdocumenten
De besteksdocumenten bestaan uit het installatietechnische richtlijnenbestek, bestek of werkomschrijving in combinatie met bijbehorende (besteks-)tekeningen. E.e.a. inclusief Technisch Programma van Eisen.
De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Controle aansluiting installatieontwerp met TPvE en wet- en regelgeving;
  • Controle op demarcatie E- en W-bestek inclusief bouwkundige voorzieningen;
  • Controle op compleetheid en eenduidige omschrijving van de leveringsomvang;
  • Controle op aansluiting bestek met bestektekeningen;
  • Rapportage van bevindingen op elementgroepniveau.

Second opinion directiebegroting 
De directiebegroting is de op de besteksdocumenten en de planning gebaseerde begroting van de installatiekosten. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

  • Controle op compleetheid van de begroting in relatie tot (richtlijnen)bestek of werkomschrijving;
  • Controle op marktconformiteit van de deelbedragen op elementgroepniveau;
  • Rapportage van de bevindingen.