Programma van Eisen

Uw organisatie dient zo goed en zo efficiënt mogelijk te zijn gehuisvest. Wij ondersteunen u bij het maken van keuzes in prestatie-eisen van de installaties door aan te sluiten bij uw primaire proces. Daarnaast bewaken wij bij het opstellen van deze prestatie-eisen de balans tussen functionaliteit, duurzaamheid en het beschikbare budget.

Financiële afwegingen in vastgoedvraagstukken worden steeds vaker gemaakt op basis van levensduurkosten. In dat kader is het belangrijk te onderkennen dat bij het opstellen van het (Technisch) Programma van Eisen besluiten genomen worden die langjarige financiële gevolgen hebben. Daarom bieden wij bij het opstellen van het Programma van Eisen direct inzicht in de financiële consequenties ten aanzien van zowel de initiële investering als ook de bijbehorende exploitatiekosten.