Prestatiecontracten

Onderhoud wordt traditioneel uitgevoerd door middel van inspanningsovereenkomsten waarin de uit te voeren onderhoudsactiviteiten met bijbehorende frequenties zijn vastgelegd. Periodiek kiest een opdrachtgever uit meerdere opdrachtnemers. Organisaties onderkennen echter steeds meer het strategisch belang van hun huisvesting en gaan daar steeds bedrijfsmatiger mee om. Een mogelijke invulling daarvan wordt gevormd door prestatiegericht onderhoud.

Prestatiegericht onderhoud is een langdurige samenwerking, die zich richt op het handhaven van prestaties van installaties op of boven overeengekomen technische niveaus en/of functie-eisen. De gewenste prestaties worden vastgelegd met behulp van meetbare prestatie-indicatoren. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden hiermee verlegd naar het onderhoudsbedrijf. De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan door middel van een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhoudsbedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Regelmatige periodieke rapportage van de afgesproken prestatie-indicatoren en controle maken een essentieel onderdeel uit van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen de opdrachtgever en de opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario’s op- en bijstellen. K & R ondersteunt en begeleidt opdrachtgevers bij het inventariseren, selecteren, contracteren en managen van prestatiegerichte onderhoudswerkzaamheden.

Prestatiegerichte overeenkomsten vragen zowel van de opdrachtgevers- als de opdrachtnemers-zijde een organisatieverandering. De facilitaire organisatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting en ondersteuning hiervan aan de gebruiker, maakt een ontwikkeling door die te verdelen is in de volgende fasen: productoriëntatie, procesoriëntatie, klantoriëntatie en ketenoriëntatie. De verschillende ontwikkelingsstadia komen allemaal in de markt voor. In hoofdzaak kan gesteld worden dat de laatste fase het meest vooruitstrevend en nog volop in ontwikkeling is. In elke fase van een ontwikkelingsstadium van een facilitaire organisatie is er een andere relatie met de leverancier.
Met onze technisch-bedrijfskundige aanpak begeleiden wij u graag in dit veranderingsproces.