Outsourcing

Opdrachtgevers en gebouweigenaren trekken zich in toenemende mate terug richting hun kerntaken, zoals het leveren van zorg, onderwijs etc. Instandhouding van gebouwen, installaties, apparatuur en terreinen wordt daardoor meer en meer aan marktpartijen uitbesteed. Deze beweging gaat veelal samen met een ontwikkeling van inspanningsovereenkomsten naar prestatiegerichte overeenkomsten. Daarnaast heeft deze beweging veelal ook personele consequenties voor u als opdrachtgever.

Voor instandhouding en beheer wordt onderscheid gemaakt in de prestatievelden:

  • kwaliteit van de prestatie
  • kwaliteit van de dienstverlening
  • kwaliteit van de organisatie

Dat betekent dat de gewenste output in de vorm van bijvoorbeeld beschikbaarheid, veiligheid etc. voorafgaand aan deze outsourcing goed inzichtelijk gemaakt dient te worden. Tevens dienen goede afspraken gemaakt te worden over managementinformatie, communicatie- en overlegstructuren en controle op de afgesproken prestaties. K & R kan u ondersteunen bij de voorbereiding en contractering van deze outsourcing. Tevens kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie en monitoring van het outsourcingstraject.

Prestatiegerichte overeenkomsten vragen een organisatieverandering. De facilitaire organisatie die verantwoordelijk is voor de huisvesting en ondersteuning hiervan aan de gebruiker, maakt een ontwikkeling door, die te verdelen is in de volgende fasen: productoriëntatie, procesoriëntatie, klantoriëntatie en ketenoriëntatie. De verschillende ontwikkelingsstadia komen allemaal in de markt voor. In hoofdzaak kan gesteld worden dat de laatste fase het meest vooruitstrevend en nog volop in ontwikkeling is. In elke fase van een ontwikkelingsstadium van een facilitaire organisatie is er een andere relatie met de leverancier.

Met onze technisch-bedrijfskundige aanpak begeleiden wij u graag in dit veranderingsproces.