Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP)

Voor professioneel beheer van vastgoed is het belangrijk het onderhoudsproces financieel goed aan te kunnen sturen. Wij maken hiervoor een onderhoud beleidsplan dat een relatie legt tussen de te huisvesten organisatie, beheertermijn en het gewenste onderhoudsniveau. Daarnaast kunnen wij u van dienst zijn bij de implementatie van dit beleid in de organisatie.

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is belangrijk bij het beheren van uw vastgoed. Een compleet MJOP bestaat uit drie delen:

  • een opnamestaat van de onderhoudsgevoelige elementen;
  • een planning van de jaarlijks uit te voeren onderhoudswerkzaamheden;
  • een prognose van de onderhoudskosten voor de komende 5 รก 10 jaar.