Masterplan techniek

Het vastgoedbeleid van een organisatie is een afgeleide van het huisvestingsbeleid. Dit beleid geeft inzicht in o.a. herbestemmingstrajecten binnen het bestaande en eventueel nieuw te ontwikkelen of af te stoten vastgoed. Daarnaast levert een goede inventarisatie van de huidige staat van de gebouwgebonden installaties inzicht in de noodzakelijke technische vervangingsprojecten; dit vanuit zowel technisch als economisch perspectief. Uiteraard wordt hierbij de bestaande kennis van de gebouwtechniek binnen uw organisatie optimaal ingezet.

Door deze herbestemmingsprojecten op een intelligente en creatieve manier te verbinden met de geïnventariseerde technische deelprojecten wordt een Masterplan Techniek opgesteld met een horizon van bijvoorbeeld 10 jaar. Dit verbinden wordt in nauwe samenwerking met onze opdrachtgever uitgevoerd besproken en keuzemogelijkheden worden onderbouwd middels een business case.

Het beoogde doel van een Masterplan Techniek is op een zo efficiënt mogelijke manier omgaan met financiële middelen. Dit plan zal jaarlijks geactualiseerd worden.

Een Masterplan Techniek komt goed tot zijn recht bij complexere organisaties die gehuisvest zijn in grote en/of meerdere gebouwen. Voor andere/eenvoudigere situaties volstaat een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP).