Levensduurkosten

Levensduurkosten of life cycle costs zijn de totale kosten van definitie, ontwerp, bouw, exploitatie en sloop of afstoting van een gebouw. Behalve investeringskosten bestaan levensduurkosten dus ook uit kapitaalslasten en algemene kosten voor energie, schoonmaak, onderhoud, etc.  Installaties spelen een belangrijke rol bij de levensduurkosten van gebouwen.

Bij het sturen op levensduurkosten draait het om zo vroeg mogelijk in het ontwerptraject de kostenconsequenties van keuzes inzichtelijk te hebben. Aan het begin van het project is namelijk de invloed op de uiteindelijke exploitatiekosten het grootst en de kosten van eventuele wijzigingen het laagst. Afwegingen ten aanzien van alternatieve oplossingen gebeurt op minimalisatie van de levensduurkosten. Deze totale kosten worden bepaald met behulp van de Netto Contante Waarde methodiek (NCW).

De berekeningen kunnen uiteraard ook op gebouwelementniveau uitgevoerd worden om een keuze tussen alternatieven te kunnen maken.

Door levensduurkosten berekeningen uit te voeren bij keuze tussen verschillende installatieconcepten, worden op dit gebied de financiële gevolgen voor de bedrijfsvoering van uw organisatie transparant gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de unieke kostenexpertise van K & R.