Kostenraming onderhoud

Voor gebouweigenaren is het belangrijk te weten in hoeverre de installatietechnische onderhoudskosten zich verhouden tot de markt (markt conformiteit).

Voor bouwkundig aannemers en installatiebedrijven is bij DBM (Design Build en Maintain) en PPS contracten belangrijk over een betrouwbare berekening van de te verwachten onderhoudskosten te beschikken.

K & R kan voor u elementenramingen van onderhoudskosten opstellen of een door derden opgestelde onderhoudsbegroting beoordelen. Hierbij maken wij gebruik van onze unieke kostendatabase.

De actualiteit en marktconformiteit van onze kostenexpertise wordt geborgd door het continu analyseren van marktinformatie.