Installatieadvies

Uit ervaring van K & R blijkt dat er vaak onduidelijkheid bestaat over de vraagstelling van de opdrachtgever. Opdrachtgevers weten vaak goed wat ze willen, maar kunnen dit niet op een heldere en duidelijk manier vertalen naar de opdrachtnemers.

Waar K & R in ondersteund, zijn uw wensen en behoeften op heldere en duidelijke manier vertalen naar technische oplossingen. Tevens vinden wij het belangrijk dat u in staat wordt gesteld de juiste besluiten te kunnen nemen. In dat kader bieden wij onze opdrachtgevers ook altijd heldere keuze mogelijkheden. Deze presenteren wij u inclusief voor- en nadelen inclusief financiƫle onderbouwing. Dat geldt tevens voor alle aspecten ten aanzien van duurzaam bouwen en financiƫle aspecten daarvan.

Wilt u zelf kunnen besluiten over installatieconcepten binnen uw organisatie zodat de techniek aansluit bij uw eigen primaire proces? Laat dan K & R u ondersteunen bij de realisatie van (technische) projecten. Voorbeelden van diensten van K & R zijn hiernaast weergegeven.

Wij bieden u een flexibele inzet, een pragmatische aanpak en onze jarenlange ervaring bij zowel nieuwbouw- en renovatieprojecten als ook grootschalige onderhoudstrajecten. Kortom: wij lossen met een bedrijfskundige blik uw installatietechnische uitdaging op hetgeen wij combineren met een unieke kennis van installatiekosten.