Installatie kosten Management

Installatiekosten vormen een steeds groter deel van de totale bouwkosten. Bij de meeste projecten varieert het aandeel van de installatiekosten in de bouwkosten tussen de 30 en 50%. Het is daardoor steeds belangrijker geworden om zowel in de initiatieffase als in de ontwerp- en voorbereidingsfase inzicht te hebben in de installatiekosten en deze te beheersen. Dit om ongewenste kostenoverschrijding te voorkomen en kansen te kunnen benutten.

K & R beschikt over een unieke kennis van kosten van gebouwgebonden installaties en het onderhoud daarvan. Deze kennis zetten wij graag in om de installatietechnische kosten van uw projecten te beheersen.

Wij werken van grof naar fijn bij projecten; m2-ramingen in de initiatieffase, elementenramingen in de verdere ontwerpfase en elementenbegrotingen bij het technisch ontwerp.
Het managen van de installatiekosten kan ook parallel aan de werkzaamheden van installatieadviseurs uitgevoerd worden.