Energie Prestatie Advies

Om inzicht te krijgen in uw energiebesparingsmogelijkheden kan een EPA-U maatwerkadvies opgesteld worden. Dit is een Energie Prestatie Advies voor bestaande utiliteitsgebouwen. Dit is het eindresultaat van een onderzoek naar mogelijke bouwkundige, installatietechnische, organisatorische en administratieve maatregelen.

De (praktische) mogelijkheden, terugverdientijden en financiƫle haalbaarheid worden getoetst. Daarnaast wordt een vergelijk gemaakt met het Meerjaren OnderhoudsPlan (MJOP). Hiermee kunnen (financiƫle) beslissingen, welke voortvloeien uit de EPA-U, beter onderbouwd en gestructureerd worden.