Elementenraming

Het maken van kostenramingen van installatietechnische oplossingen is voor eindgebruikers belangrijk bij het nemen van kwalitatief goede besluiten.

Voor bouwkundig aannemers en installatiebedrijven is een kostenraming van het installatietechnische projectdeel een belangrijk onderdeel bij het opstellen van de totaalofferte en/of vaststelling van de kansen en risico’s.

K & R is gespecialiseerd in installatiekosten en exploitatiekosten. De actualiteit en marktconformiteit van onze kostenindicatoren van installatie-elementen wordt geborgd door het continu analyseren van marktinformatie (begrotingen etc.).

Een kostenraming van K & R bestaat altijd uit een overzicht van de kosten op element- of variant- elementniveau en een beschrijving van de technische uitgangspunten van de kostenraming.

Kostenramingen op elementniveau kunnen door ons worden aangeleverd in zowel NL/Sfb als STABU-formaat.

De actualiteit en marktconformiteit van onze kostenexpertise wordt geborgd door het continu analyseren van marktinformatie.