Dienstverlening Algemeen

Installatieadvies en -management

Uit ervaring van K & R blijkt dat er vaak onduidelijkheid bestaat over de vraagstelling van de opdrachtgever. Opdrachtgevers weten vaak goed wat ze willen, maar kunnen dit niet op een heldere en duidelijk manier vertalen naar de opdrachtnemers.
Waar K & R in ondersteund, zijn uw wensen en behoeften op heldere en duidelijke manier vertalen. Tevens vinden wij het belangrijk dat u in staat wordt gesteld de juiste besluiten te kunnen nemen.
Dat geldt tevens voor alle aspecten ten aanzien van duurzaam bouwen en financiƫle aspecten daarvan.

Wilt u zelf kunnen besluiten over installatieconcepten binnen uw organisatie zodat de techniek aansluit bij uw eigen primaire proces?
Laat dan K & R u ondersteunen bij de realisatie van (technische) projecten.

Onze organisatie werkt volgens de gecertificeerde ISO-9001:2015 norm. ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagement. Organisaties die voldoen aan de eisen in de norm tonen daarmee aan dat hun kwaliteitsbeleid op orde is. Ook blijkt eruit dat zij voldoen aan relevante wet- en regelgeving en dat klanttevredenheid hoog in het vaandel staat.

Kostenadvies

Bouwkosten vormen het grootste deel van de stichtingskosten van een gebouw. Van deze bouwkosten zijn installatiekosten een steeds groter wordend onderdeel. Bij de meeste projecten varieert het aandeel van de installatiekosten tussen de 30% en 50%. In een aantal gevallen zelfs meer dan 50%, bijvoorbeeld bij de bouw van datacentra of bij renovaties.

Het is belangrijk de installatiekosten gedurende het gehele proces vanaf initiatieffase tot en met de realisatie- en exploitatie fase te beheersen. Zo kunt u blijven sturen waardoor het project binnen de gestelde kaders wordt gerealiseerd.

Op het gebied van gebouwgebonden installaties hebben wij binnen K & R een groot scala aan diensten voor ondersteuning op financieel gebied. Onze nauwkeurige en unieke kostenexpertise op het gebied van installaties stellen we graag aan u ter beschikking. De actualiteit en marktconformiteit van deze kostenexpertise wordt geborgd door het continu analyseren van marktinformatie.