Modern Bouwteam

Wat houdt deze workshop in?
De vraag naar een integrale aanpak van de disciplines bouwkunde en installatietechniek neemt steeds verder toe. Vanaf planvorming en ontwikkeling tot en met realisatie en onderhoud is het van belang beide disciplines integraal te benaderen. Met integraal wordt bedoeld integraliteit tussen beide disciplines én integraliteit over de levensfasen van een object (ontwikkeling, exploitatie en sloop).
Multidisciplinair en bouwteam zie je, in het licht van voorgaande, steeds vaker als wens van klanten voor een projectaanpak optreden. Toch heeft het bouwteam vaak een negatieve zweem om zich heen hangen. De meeste partijen hebben het immers wel eens geprobeerd en hebben daar meestal slechte ervaringen mee opgedaan. Toch is deze vorm van samenwerking tussen partijen in veel situaties een beter uitgangspunt dan een conflict benadering (laagste prijs). Wat kunnen we leren van  onze ervaringen en hoe kan je succesvol zijn met een bouwteam. Ons bureau heeft een variant op het “traditionele” bouwteam ontwikkelt dat we een “modern” bouwteam noemen.

Wat is dan een “modern” bouwteam en hoe werkt dat. Wat moet bij een dergelijke projectorganisatie een opdrachtgever kunnen, wat vraagt een opdrachtgever dan van een bouwmanager, architect of adviseur. Wat vraag je van een aannemer/installateur hoe stuur je dan een aannemer/installateur? En als je aannemer/installateur bent hoe moet je je dan gedragen en welke competenties worden van de deelnemers in het projectteam gevraagd? Kortom hoe werkt een “modern” bouwteam eigenlijk?

Deze vragen komen in de workshop aan de orde. De workshop is bedoeld voor iedere partij die projectmatig is betrokken bij bouwprojecten (opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, adviseurs techniek, aannemers, installateurs e.d.).

Inhoud en opzet van de workshop

  • Huidige situatie in de markt (verschillende segmenten zoals: utiliteit, zorg, industrie e.d.);
  • Ontwikkelingen in de bouw en gevolgen voor een projectorganisatie;
  • Wat is een “modern” bouwteam;
  • Wanneer is een “modern” bouwteam geschikt als projectorganisatie;
  • Selectie van een “modern” bouwteam;
  • Sturing en beheersing in een “modern” bouwteam;
  • Rollen en competenties van de projectteamleden (opdrachtgever, bouwmanager, adviseur, architect, aannemer en installateur).

De volgende werkvormen zullen worden gehanteerd: hoorcolleges, toelichting/uitleg van de lesstof, uitwerking van de cases/rollenspel per onderdeel door de deelnemers in groepen, uitleg van de cases/rollenspel, lesstof en theorie.

Data & locatie
De workshop bestaat uit één volledige cursusdag.

Investering en aanmelding
Deze workshop wordt gehouden in een groep van minimaal 12 en maximaal 16 personen. De kosten bedragen per deelnemer totaal € 675,- excl. btw. Dit is inclusief naslagwerk, lunches, koffie/thee, water e.d.

Voorwaarden
Indien u geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden door het verzenden van een e-mail aan info@krcon.nl onder vermelding van “Modern Bouwteam” en uw NAW-gegevens.

Bij onvoldoende aanmeldingen behoudt K & R zich het recht voor de workshop te annuleren.
Op al onze cursussen/trainingen/workshops zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Incompany
Mocht u geïnteresseerd zijn in een Incompany training, kunt u contact opnemen met ons op 055 – 534 54 11.