Conditiemeting (NEN 2767)

Om diverse reden kan het belangrijk zijn de staat van onderhoud van de gebouwgeboden installaties inzichtelijk te hebben. Dit inzicht kan door middel van een conditiemeting gegeven worden. Deze conditiescore wordt bepaald door het belang, de omvang en de intensiteit van de geconstateerde gebreken.

Een goed inzicht in de conditiescore van uw installaties kan:

  • als basis voor een op te stellen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dienen;
  • u inzicht geven in eventuele gevolg voor bedrijfszekerheid, (patiënt)veiligheid;
  • een bijdrage leveren aan het optimaal inzetten van financiële middelen.

Indien de norm NEN 2767 (conditiemeting van bouw- en installatiedelen) als leidraad gehanteerd wordt, resulteert de conditiemeting in een eenduidige kwalificatie van de technische staat van de installaties. Hiermee kunnen financiële middelen tijdig en efficiënt worden toegewezen.