Aanbesteding

Een van de succesfactoren van een project is het selecteren van de juiste partij die past bij de werkzaamheden. Hierbij is het ook relevant te kijken welke contractvorm er wordt gekozen. Bij de aanbesteding van een bestek wordt eerder gekeken naar laagste prijs. Bij het selecteren van een bouwteampartner of onderhoudspartner zijn ook advies- en ontwerpcompetenties van belang.

K & R kan u ondersteunen bij de keuze van de meest geschikte aanbestedings- en contracteringswijze. Daarnaast kunnen wij voor u de volledige selectie, eventuele onderhandeling en contractering verzorgen.