Beschikbaarheidscertificaat Het Gelders Huis afgegeven

Onlangs is het beschikbaarheidscertificaat voor Het Gelders Huis, ofwel het Huis der Provincie Gelderland, afgegeven, waarmee het nieuwe provinciehuis in gebruik is genomen.

De provinciale organisatie is versoepeld en wordt steeds transparanter, toegankelijker en gericht op verbinden en samenwerken. Dit zijn tevens belangrijke waarden voor het ontwerp van Het Gelders Huis. De kracht van het ontwerp ligt in het benutten van de waardevolle cultuurhistorische aspecten van het provinciehuis en de architectonische vertaling daarvan naar de 21e eeuw.

De revitalisatie van de bestaande huisvesting en de nieuwbouw vindt plaats in een Publiek Private Samenwerking (PPS) met een DBMO-contract. DBMO staat voor Design, Build, Maintain en Operate. Bij een DBMO-contract komen ontwerp, (ver- en nieuw)bouw, onderhoud en exploitatie voor een langere periode in handen van één private partij te liggen. De opdracht heeft na ingebruikname van het gebouw een looptijd van twintig jaar.

Voor deze opgave is het consortium In Domu Nova B.V. i.o. (iDNova) opgericht. Zij hebben ervoor gezorgd de huidige monumentale huisvesting aan te passen aan de moderne tijd en zijn de komende twintig jaar verantwoordelijk voor de exploitatie van deze huisvesting.

K & R consultants heeft het toetsings- en goedkeuringstraject van het Definitief Ontwerp en het Uitvoeringsgereed Ontwerp uitgevoerd. Daarnaast zijn wij intensief betrokken geweest bij de integrale systeemtesten. Door middel van deze testen wordt aangetoond dat de geïnstalleerde installatietechnische systemen voldoen aan de functionele specificaties van de uitvraag van de gebruiker.

Koning Willem-Alexander zal op 20 september het vernieuwde Huis der Provincie officieel openen. Hij zal de opening verrichtten samen met de commissaris van de Koning in Gelderland; Clemens Cornielje.

K & R feliciteert de Provincie Gelderland met het fantastische resultaat en wenst haar medewerkers veel werkvreugde in haar vernieuwde huisvesting.

 


Terug naar het overzicht Terug naar het overzicht
Geplaatst op 14 augustus 2017 in Actueel, Huidige opdrachten